Consultancy

Met reeds meer dan tien jaar ervaring in consultancy voor verschillende nationale en internationale bedrijven zijn we bij Ordema uw geschikte partner als uw nood hebt aan een expert in volgende domeinen:

 

Technologies

 • Microsoft .NET Framework 1.x, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0
 • C#
 • ASP.NET / WinForms / Silverlight / MVC.NET
 • T-SQL, ADO.NET, LINQ
 • .NET Compact Framework
 • XML, XSLT and SOAP
 • HTML, CSS, jQuery
 • WordPress
 • Progress

Development tools & environments

 • Microsoft Visual Studio .NET 2003, 2005, 2008, 2010
 • Team Foundation Server 2008 and 2010
 • Microsoft Visual SourceSafe
 • Microsoft SharePoint Services 2003 / MOSS 2007
 • Microsoft BizTalk 2004 and 2006
 • Microsoft Reporting Services
 • Crystal Reports
 • Microsoft Office and Visio
 • Microsoft Internet Information Server (IIS)
 • Windows Mobile

Databases

 • Microsoft SQL Server 2003, 2005, 2008 and 2010
 • Microsoft Access
 • Oracle

Other development

 • WordPress

Non-technical skills

 • Functional team leader (1-3 team members)
 • Technical project leader (1-5 team members)
 • Agile project development (Scrum)
 • Organizing Trainings